Breaking

அரசு ஊழியர்கள் & ஆசிரியர்களுக்கு அறிவிப்பு..SBI வங்கியில் salary account உள்ளவர்களுக்கு சிறப்பு covid19 கடன் வழங்கப்படுகிறது


*அரசு ஊழியர்கள் & ஆசிரியர்களுக்கு அறிவிப்பு*
 *SBI வங்கியில் salary  account  உள்ளவர்களுக்கு  சிறப்பு covid19  கடன்* *வழங்கப்படுகிறது*

*சம்பளத்தின் மூன்று மடங்கு கிடைக்கும்.**
*திருப்பிச்செலுத்தும் தவணை*- *18 மாதங்கள்*
*வட்டி 10%* 

*விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்கள்  SBI கிளையை அணுகவும்*
CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Powered by Blogger.