Breaking

பத்திரிக்கைச்செய்தி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப பதிவு.. மாணாக்கர்களின் கோரிக்கை ஏற்று சான்றிதழ் பதிவேற்றம் தேதி ஆகஸ்ட் 1 ஆரம்பம்


பத்திரிக்கைச்செய்தி
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல்
கல்லூரி சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப பதிவு..
மாணாக்கர்களின் கோரிக்கை ஏற்று
சான்றிதழ் பதிவேற்றம்
தேதி ஆகஸ்ட் 1 ஆரம்பம்
CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Powered by Blogger.