Breaking

தமிழ்நாடு தொழிலாளர் கல்வி நிலையம் சென்னை-5 நடத்தும் பி.ஏ. தொழிலாளர் மேலாண்மை (Labour Management) பட்டப் படிப்பு, எம்.ஏ. தொழிலாளர் மேலாண்மை (Labour Management) பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் பட்டயப் படிப்பு ஆகியவற்றில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன....

தமிழ்நாடு தொழிலாளர் கல்வி நிலையம் சென்னை-5 நடத்தும் பி.ஏ. தொழிலாளர் மேலாண்மை (Labour Management) பட்டப் படிப்பு, எம்.ஏ. தொழிலாளர் மேலாண்மை (Labour Management) பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் பட்டயப் படிப்பு ஆகியவற்றில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன....
CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Powered by Blogger.