Breaking

எளிய அறிவியல் சோதனைகள் சுப்பையா பாண்டியன்..


எளிய அறிவியல் சோதனைகள்
சுப்பையா பாண்டியன்..

அறிவியல் ஆசிரியர்கள்
மற்றும் மாணவ மாணவிகளுக்கு
அறிவியல் பாடத்தில்
சோதனைகள் செய்து ஆர்வமுடன் திகழ இந்த நூலானது
பயனுள்ளதாக அமையும்
மேலும் தி இந்து மாயா பஜார் 
பகுதியில் வந்த அனைத்துக் கட்டுரைகளையும் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
CLICK HERE TO DOWNLOAD


No comments:

Powered by Blogger.