Breaking

அரசு கலை மற்றும அறிவியில் கல்லூரிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யும் தேதிகள் மாற்றம்..

*BIG BREAKING*

அரசு கலை மற்றும அறிவியில் கல்லூரிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யும் தேதிகள் மாற்றம்..

*ஆகஸ்ட் 1 முதல் 10ம் தேதி வரை சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம்

No comments:

Powered by Blogger.